iSmartdigi IS-SQ10 Power Bank

$188.00
  • iSmartdigi IS-SQ10 Power Bank
  • iSmartdigi IS-SQ10 Power Bank
  • iSmartdigi IS-SQ10 Power Bank
  • iSmartdigi IS-SQ10 Power Bank

iSmartdigi IS-SQ10 Power Bank

$188.00
$188.00

iSmartdigi IS-SQ10 10000mAh 行動電源

iSmartdigi IS-SQ10為用家提供10000mAh的電容量,讓你可以隨時隨地更快速為你的行動裝置充電。

規格

輸入電壓 :
Micro USB 5V 2.0a / 9V 2.0A / 12V 105A
輸出電壓 :
USB1 5V 2.4A
USB2 5V 3.0A / 9V 2.0A / 12V 1.5A
尺寸 : 
135 x 66 x12 mm